Het Haags Barokgezelschap     Artistiek leider en dirigent: Gilles Michels
 

Herr, wir haben gedacht, dass dieser Verführer sprach, da er noch lebete: "Ich will nach dreien Tagen wieder auferstehen."

Darum befiehl, dass man das Grab verwahre bis an den dritten Tag, auf dass nicht seine Jünger kommen, und stehlen ihn, und sagen zu dem Volk: "Er ist auferstanden von den Toten";

und werde der letzte Betrug ärger denn der erste!


Herr, wir haben gedacht
Dubbelkoor uit de Matthäus Passion
Johann Sebastian Bach
BWV 244

Opname 19 maart 2010
Nieuwe Badkapel, Scheveningen
Dirigent: Gilles Michels


terug

 

Heer, wij herinneren ons dat deze verleider bij zijn leven heeft gezegd: "Ik zal na drie dagen wederopstaan."

Geef daarom opdracht dat het graf bewaakt wordt tot op de derde dag, zodat zijn discipelen hem niet kunnen komen stelen, en tegen het volk zeggen: "Hij is opgestaan uit de doden."

Dan zou de laatste leugen nog erger zijn dan de eerste!

Nieuwe Badkapel
Foto: Clemens Vonk