Het Haags Barokgezelschap     Artistiek leider en dirigent: Gilles Michels
 

Een auditie, hoe gaat dat?

Iedereen die graag in het koor van het Haags Barokgezelschap wil zingen, moet auditie doen.

Wij noemen het een stemtest.

Voor jou en voor ons is het belangrijk om te bepalen of je aanleg voor het zingen in ons koor toereikend is, en zo ja, wat voor soort stem je hebt en hoe deze past in de koorklank die wij nastreven.

De stemtest leg je af bij onze dirigent, Gilles Michels.

 

De stemtest houdt in:

kleine zangoefeningen om het stembereik en de stemsoepelheid te kunnen bepalen: hoe pas je bij onze sopranen, alten, tenoren of bassen?

een luisteroefening om theoretische kennis en gehoor te testen: kun je intervallen herkennen en zuiver zingen, kun je uit een pianoakkoord de grondtoon bepalen?

een eenvoudige “a vue” zangoefening om te zien in hoeverre je bladmuziek kunt lezen, begrijpen en in klank kunt omzetten.

 

Meteen na de stemtest hoor je of we met je door willen gaan.

Als je lang geleden bij het koor van het Haags Barokgezelschap hebt gezongen en opnieuw met ons zou willen meedoen, ook dan kan van je gevraagd worden een stemtest af te leggen om te zien hoe je stem zich heeft ontwikkeld.

Heb je vragen? Neem gerust contact op met Kees Schram, lid van de stuurgroep van het HBG. E-mail: schram.kees@gmail.com of telefonisch: 070-3242459.

terug