Nieuws

Abonneer uzelf op de nieuwsbrief van het Haags Barokgezelschap!

De laatste nieuwsbrief leest u hier.17 mei 2024

 

Een deel van het koor van het Haags Barokgezelschap deed mee aan de proloog van de operavoorstelling J.S. Bach - de Apocalyps van Opera2day en de Nederlandse Bachvereniging. Bach heeft nooit een opera geschreven, maar met fragmenten van zijn muziek is de opera gemaakt “die Bach nooit geschreven heeft”. De opera vertelt het verhaal van Jan van Leiden en de wederdopersopstand in Münster. Meer universeel en ook actueel, gaat het over de vraag wat maakt dat mensen radicaliseren, en of je zelf misschien een terrorist zou kunnen zijn? In de proloog beelden we - tussen het verraste publiek - de opstand uit! Meer over deze opera lees je op de website van Opera2day.


7 april 2024

 

Op 7 april klonk de cantate Wer da glaubet und getauft wird, BWV 37 van J.S. Bach bij het. Haags Barokgezelschap. De stralende cantate werd na afloop van de dienst in de Dorpskerk te Wassenaar beloond met een prachtig licht aan de hemel. 


31  maart 2024

 

Op 7 april klinkt, zoals Eduard van Hengel schrijft, één van de zonnigste Cantates die Johann Sebastian Bach componeerde in de ochtenddienst in de Nieuwe Badkapel en in de avonddienst in de Dorpskerk te Wassenaar. Bijpassende passage is het eind van het Marcus-evangelie, 16: 14 – 20.

Koor en orkest van het Haags Barokgezelschap o.l.v. dirigent Gilles Michels brengen aan de luisteraar de vreugde van de verschijningen van Jezus over.

Na zijn opstanding geeft hij er zijn discipelen de opdracht in mee zijn universele boodschap van liefde te verspreiden. Bach kiest de stralende toonsoort A-groot als voertuig om ons dit bericht mee te geven. Het geloof is het onderpand van de liefde die Jezus voor de zijnen koestert.

 

Fijne paasdagen!


1  maart 2024

 

Op 15 maart 2024 brengt het Haags Barokgezelschap o.l.v. Gilles Michels weer de bij velen geliefde Johannes Passion van J.S. Bach ten gehore in de Nieuwe Badkapel. Het is dit jaar 300 jaar geleden dat Bach de passie schreef.

Op 7 april 1724 werd de Johannes Passion voor het eerst uitgevoerd in de Nicolaïkirche in Leipzig. Bach bleef de passie tot aan zijn dood bewerken, zodat er tegenwoordig vier verschillende versies bestaan.

 

De Johannes Passion is wat compacter dan de overbekende Matthäus Passion. Bach laat er goed in horen wat er zich zoal afspeelt in het handelen van de mens in de aanloop naar de kruisiging van Jezus. We horen wrange passages, ingetogen of juist felle koralen voor het koor en emotionele aria’s voor de solisten. Jezus spreekt zijn publiek maar zelden toe.

 

In de dramatische turbae voor het koor ontdekken we de huichelachtige schriftgeleerden, onverschillige soldaten en plagerige omstanders. Componist Bach neemt de luisteraar mee langs alle soorten overwegingen – evangelist Johannes belicht vooral de niet handelingsverlegen mens Jezus – en sluit af met het plechtige en ook tedere “Ruhe nur” dat niemand onberoerd laat, waarna nog één slotkoraal volgt.

 

Zie onze agenda voor de kaartverkoop.


25 januari 2024

 

Op 11 februari vinden er weer een cantatediensten plaats in de Nieuwe Badkapel te Scheveningen en de Dorpskerk te Wassenaar! In de dienst wordt dit keer geen cantate van Johann Sebastian Bach uitgevoerd, maar het motet 'Miserere' voor dubbelkoor van zijn Italiaanse tijdgenoot Leonardo Leo (1664-1744).

 

Leonardo Leo was een toonaangevende Italiaanse componist uit Napels. Hij componeerde zo’n 60 serieuze en komische opera’s. Daarnaast componeerde Leo ook kerkmuziek, met name aan het eind van zijn leven. Een van zijn bekendste geestelijke werken is het motet ‘Miserere’. De tekst van het motet is Psalm 51; een boetepsalm die is toegeschreven aan koning David. De titel van het motet is dan ook ontleend aan de Latijnse beginwoorden van de Psalm: Miserere, mei Deus – ‘Wees mij genadig, God’.

 

De eerste uitvoering van het werk in 1739 werd zo goed ontvangen, dat het muziekstuk in Napels vanaf 1740 tot de vroege 20e-eeuw jaarlijks werd uitgevoerd tijdens de vieringen van de Stille Week. Hoewel de Stille Week dan nog niet is aangebroken, kunnen wij op 11 februari al genieten van dit prachtige werk van Leonardo Leo! Het motet wordt uitgevoerd door het koor en het orkest van het Haags Barokgezelschap o.l.v. Gilles Michels. Voorganger is ds. Charlotte van der Leest.


2 oktober 2023

 

Op zondag 8 oktober 2023 voert het Haags Barokgezelschap versterkt met enkele tenoren en een bas van het Haags Matrozenkoor de cantate Alles nur nach Gottes Willen (BWV 72) van Johann Sebastiaan Bach tweemaal uit. 's Ochtends in de Nieuwe Badkapel te Scheveningen, 's avonds in de dorpskerk in Wassenaar. Daarbij zullen Evelyn Tjon-En-Fa en Philip Dingenen 's ochtends soleren in de delen 2 en 3 uit een concert voor twee violen (TWV 52:C2) van Georg Philipp Telemann.

 

Voordat Bach, na jaren wekelijks een cantate te hebben geschreven, een componeerpauze nam, bracht hij nog deze cantate uit, bedoeld voor de derde zondag na Driekoningen. De tekst van Salomon Franck volgt Mattheus 8: 1-13, waarin een melaatse aan Jezus om genezing vraagt. Gedurende de hele cantate wordt uitvoerenden en toehoorders Gods almacht voorgehouden en de noodzaak van het godsvertrouwen van de mens. Het slotkoraal “Was Gott tut das ist wohlgetan” lijkt weliswaar sterk op zijn dubbelganger in de Mattheus Passion, toch gebruikt Bach in de tweede helft ervan andere harmoniën. De tekst van dit koraal werd in 1547 geschreven door Markgraf Albrecht II von Brandenburg-Ansbach, de eerste Duitse prins die al in 1522 tot de reformatie toetrad.

 

Johann Sebastiaan Bach doet mensen vaak alle andere schitterende muziek van tijdgenoten vergeten. Maar Bach zelf had veel waardering voor zijn tijdgenoten wier muziek hij speelde, kopieerde en arrangeerde. Zo zijn er werken van Telemann, die Bach met de hand heeft gekopieerd, bewaard gebleven in het archief van de cantor van Leipzig. Georg Philipp Telemann werd vier jaar voor Bach geboren en was een van de belangrijkste componisten van zijn tijd. Componisten in de eerste helft van de18e eeuw cultiveerden het concerto tot en grote virtuositeit. Ze vormden onderdeel van het Collegium Musicum-repertoire van Leipzig dat was opgericht door Telemann in 1702.

 

Uitvoerenden: Koor & orkest van het Haags Barokgezelschap o.l.v. Gilles Michels. Het Haags Barokgezelschap wordt versterkt door enkele tenoren en een bas van het Haags Matrozenkoor.

Vocale solisten zijn Ji Yoon (sopraan), Marie Anne Jacobs (alt) en Marcel Moester (bas).

Instrumentale solisten: Evelyn Tjon-En-Fa en Philip Dingenen

Muzikale medewerking aan deze dienst wordt verder verzorgd door organist Bert Mooiman.

Voorganger is ds. Charlotte van der Leest.


8 juni 2023

 

Op zondag 11 juni 2023 om 10.00 en 19.15 uur vinden er weer cantatediensten plaats in de Nieuwe Badkapel te Scheveningen en de Dorpskerk te Wassenaar. Hierin zal de cantate Herr, Deine Augen sehen nach dem Glauben, BWV 102 en deel 1 van het vioolconcert in a-mineur, BWV 1041 van J.S. Bach ten gehore worden gebracht.

 

Nadat Bach gedurende zijn eerste twee jaar als Thomascantor te Leipzig 150 cantates had gecomponeerd, nam hij wat zijn cantatewerkzaamheden betreft een aantal maanden rust. Gedurende deze maanden gebruikte Bach om aan zijn cantateverplichtingen te voldoen 18 cantates die zijn verre neef Johann Ludwig had gecomponeerd. Toen Bach zijn cantatewerk weer oppakte, componeerde hij een reeks cantates die – in navolging van de cantates van Johann Ludwig – allen bestaan uit twee delen (een deel voor en een deel na de preek) met zowel een tekst uit het Oude als het Nieuwe Testament. De Cantate Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben behoort tot deze cantatereeks. Het is een wat grimmige en pessimistische cantate, die benadrukt dat de wereld vol verstokte ongelovigen is, die weigeren zich te bekeren. Dit blijft tot het einde toe de teneur van de cantate. Tot het tweede deel van het slotkoraal, waarin de gelovige een gebed aanheft en zich bereid verklaart alsnog boete te doen. 

 

Uitvoerenden zijn het koor en het orkest van het Haags Barokgezelschap o.l.v. Gilles Michels. Solisten zijn Evelyn Tjon-en Fa (viool), Anne-Marieke Evers (alt), Bart van Lieshout (tenor) en Pieter Hendriks (bas). Muzikale medewerking aan deze dienst wordt verder verzorgd door organist Bert Mooiman. Voorganger is ds. Charlotte van der Leest.


28 januari 2023

De kaartverkoop voor de Matthäus Passion op vrijdag  31 maart 2023 is gestart! Kijk in onze agenda voor meer informatie. De kaartverkoop voor de uitvoering op 2 april 2023 is nog niet gestart, meer informatie volgt binnenkort.


26 april 2022

Het heeft de koning behaagd Femke Hillen-Goossens te onderscheiden met een lintje!

 

Op 26 april 2022 ontving Femke van de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, haar onderscheiding als lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar inzet als vrijwilliger bij en bestuurslid van het Haags Barokgezelschap en het beheer van de bladmuziek. Ook heeft Femke zich ingezet voor taalles aan buitenlandse artiesten bij Joop van den Ende die Nederlands wilden leren.


28 november 2021

Met spijt moeten we u mededelen dat het Haags Barokgezelschap als gevolg van de door de Rijksoverheid afgekondigde verscherpte maatregelen de geplande concerten op 17 en 19 december 2021 heeft moeten annuleren. De huidige restricties t.a.v. openstellingstijden voor culturele activiteiten, de 1,5 meter regel en en beperkingen t.a.v. repetitiemogelijkheden en de oplopende cijfers hebben er toe bijgedragen dat we dit betreurenswaardige besluit hebben moeten nemen.

Indien u reeds kaarten had aangeschaft voor een van deze concerten verwijzen we u door naar de pagina met veelgestelde vragen voor de financiële afwikkeling.

We hopen u in betere tijden weer bij onze concerten te mogen verwelkomen, voor nu wensen wij een goede gezondheid toe.

 


28 oktober 2021

Op zondag 31 oktober om 10.00 uur vindt er weer een cantatedienst plaats in de Nieuwe Badkapel.

Hierin zal de cantate Ein feste Burg ist unser Gott, BWV 80 van J.S. Bach ten gehore worden gebracht.

Bach schreef deze cantate voor Hervormingsdag – Reformationsfest – op 31 oktober 1735. De hele cantate is dan ook gebaseerd op het bekende koraal ‘Ein feste Burg ist unser Gott’ van reformator Maarten Luther, die de tekst en de muziek schreef. Luther baseerde zijn lied op Psalm 46 ‘God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in nood’. Door de hele cantate heen is dit lied – dat bovenal een lied van vertrouwen is – verwerkt, zoals u op 31 oktober kunt horen!

Uitvoerenden zijn het koor en het orkest van het Haags Barokgezelschap onder leiding van Gilles Michels. Solisten zijn Sae-jeong Kim (sopraan), Emilie Wijers (alt), Francis Ng (tenor) en Johan Vermeer (bas). Muzikale medewerking aan deze dienst wordt verder verzorgd door organist Bert Mooiman. Voorganger is ds. Charlotte van der Leest.


De dienst in de Dorpskerk is live te volgen via deze link.


7 september 2021

Op zondag 19 september om 10.00 uur vindt er weer een cantatedienst plaats in de Nieuwe Badkapel. Hierin zal de cantate Christus, der ist mein Leben (BWV 95) van J.S. Bach ten gehore worden gebracht.  Uitvoerenden zijn de Cantorij Nieuwe Badkapel en het orkest van het Haags Barokgezelschap o.l.v. Gilles Michels. Solisten zijn Elise van Es (sopraan), Felipe Gallegos (tenor) en Klaas Aantjes (bas). Wilt u de cantatedienst live bijwonen in de Nieuwe Badkapel, dan dient u zich aan te melden i.v.m. COVID-19. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan tot en met 18 september, 12.00 u. via de website van de Nieuwe Badkapel. 

 

Ds. Charlotte van der Leest schrijft over deze cantate: "Bach schreef deze cantate voor de 16e zondag na Trinitatis, waarop in de traditie van de kerk gelezen wordt over een jongen uit Naïn die Jezus uit de dood opwekt (Lucas 7, 11-17). De hele cantate is een grote hunkering naar de dood en naar het hiernamaals. Zo bevat de cantate strofen van maar liefst vier begrafenisliederen. De muziek van de cantate is echter ook levendig, zoals u 19 september kunt horen!"


1 oktober 2020

Helaas heeft de stuurgroep naar aanleiding van de nieuwe COVID-maatregelen moeten besluiten de repetities voor het Requiem van Mozart te staken. Dit betekent dat er ook geen presentatie zal plaatsvinden. De stuurgroep heeft er alles aan gedaan om een presentatie van het stuk toch mogelijk te maken in deze woelige tijden, tevergeefs. 

Wel kunnen we u melden dat de presentatie van The Lark doorgang kan vinden, weliswaar in aangepaste vorm met zeer beperkte publiek. De stuurgroep vindt het belangrijk muzikale activiteiten te blijven ontplooien en beraadt zich dan ook op nieuwe plannen die wel uitvoerbaar zijn onder de striktere maatregelen.

Belangstellenden die zich hadden aangemeld voor The Lark op 3 oktober a.s. hebben persoonlijk bericht ontvangen t.a.v. gewijzigde tijden.


18 september 2020

Wij zijn er nog, hoor, en weerstaan op moedige én verstandige wijze het corona-virus. Momenteel repeteren we voor het Requiem van Mozart dat we op vrijdag 9 oktober in de Bergkerk zullen uitvoeren. Inmiddels zijn alle beschikbare bezoekersplaatsen vergeven.


25 november 2019,

Kerstconcert

Op vrijdag 20 december en zondag 22 december geven we ons jaarlijks kerstconcert. Het belooft een muzikaal kerstverhaal te worden met muziek van J.S. Bach, Ch. Graupner en A. Vivaldi. Hieronder ziet u een impressie van een repetitie en de cantatedienst op 15 december in de Dorpskerk te Wassenaar: een deel van het Weihnachtsoratorium als voorproefje van het kerstconcert.


23 september 2019,

De cantate Nach dir, Herr, verlanget mich, BWV 150 van J.S. Bach  gaan we in in drie prachtige kerken uitvoeren: de Nieuwe Badkapel (10 november), de Dorpskerk in Wassenaar (10 november) en de Pieterskerk in Leiden (24 november). Daarnaast staat het motet Siehe, des Herrn Auge siehet auf die, HoWV V.52 van G.A. Homilius op het programma. Bekijk de concertagenda voor meer informatie.1 september 2019,

We hebben nu een gastenboek op onze website. We horen graag wat u van onze uitvoeringen vindt.


30 april 2019,

Bij de cantatediensten in de Nieuwe Badkapel bent u al van ons gewend dat koor en orkest meedoen aan het slotlied van de dienst. Maar we zullen steeds vaker niet alleen de cantate uitvoeren, maar ons ook laten horen met een extra vocaal of instrumentaal stuk. Gewoon omdat we het leuk vinden.